Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Že veste, da za kurjenje lesnih ostankov ne potrebujete okoljevarstvenega dovoljenja in voditi evidenc o količinah?  V nadaljevanju si lahko preberete več o tem pod kakšnimi pogoji lahko kurite lesne ostanke, nastale pri opravljanju vaše dejavnosti ter kako ravnati z drugimi nastalimi odpadki. Navedene so tudi vse druge okoljske zahteve, ki jih morate izpolniti zaradi nastanka emisij snovi v zrak ter hrupa v okolje, skupaj s potrebnimi obrazci in navodili. 

Povzetki zakonodajnih obveznosti izhajajo iz veljavne zakonodaje, predloge obrazcev in primerov, ki so navedeni v priročniku pa smo pripravili na praktičnih primerih. Kljub temu vam priporočamo, da vse ukrepe in potrebno dokumentacijo prilagodite razmeram in stanju v vašem delovnem okolju, ki je specifično in se lahko razlikuje od navedenih primerov. V kolikor o posameznih ukrepih in obveznostih niste prepričani, se posvetujte z zunanjim sodelavcem za to področje.

© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.