Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Za opravljanje obrtne oziroma proizvodne dejavnosti v lesarski panogi je pomembno poznavanje tehnike in stroke na izbranih področjih, prav tako pa upoštevanje krovnih aktov v delih, ki zadevajo les in posamezne vrste proizvodov iz lesa. Vsebine posameznih poglavij predstavljajo povzetek zakonodajnih zahtev na področju lesarstva in proizvodnje lesnih izdelkov ter ustrezne načine ugotavljanja njihovih lastnosti, skladnosti, varnosti, kakovosti, ki jih je potrebno zagotoviti pred vgradnjo oziroma dajanjem na trg. Pri postopkih se upošteva tehnična zahtevnost proizvodov ter obstoječe zahteve v predpisih.

Priročnik predstavlja vodič skozi zakonodajne zahteve, usmeritve na ustrezne standarde za posamezne proizvode (obvezne in neobvezne) ter postopke ugotavljanja skladnosti ali kakovosti (varnosti) glede na vrsto proizvoda.

Zbrani so podatki o obvezni dokumentaciji, ki mora spremljati posamezne proizvode v proizvodnji in na trgu, ter primeri dokumentov in ustreznih oznak, s katerimi morajo biti opremljeni oziroma  označeni.

Našli boste tudi povezave do koristnih strokovnih in izvedbenih informacij na spletnih straneh ter do iskalnika slovenskih standardov ozirom elektronske prodaje.

Povzetki zakonodajnih obveznosti izhajajo iz veljavne zakonodaje, predloge obrazcev in primerov, ki so navedeni v priročniku pa smo pripravili na praktičnih primerih. Kljub temu vam priporočamo, da vse ukrepe in potrebno dokumentacijo prilagodite razmeram in stanju v vašem delovnem okolju, ki je specifično in se lahko razlikuje od navedenih primerov. V kolikor o posameznih ukrepih in obveznostih niste prepričani, se posvetujte z zunanjimi sodelavci za to področje.

© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.