Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Izbruh požara in posledično nastala škoda so lahko za obstoj podjetja pogubni. V lesarski dejavnosti zaradi različnih vzrokov pogosto prihaja do požarov, ki bi jih v veliki meri z ustreznim načrtovanjem in preventivnim delovanjem lahko preprečili. V praksi je izredno pomembno kako preventivno ravnamo, da ne pride do nastanka požara ter s kakšnimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi obvladujemo požar.  V nadaljnjem besedilu si lahko pogledate kakšno dokumentacijo morate zagotoviti ter kako izvajati preventivne ukrepe, da se možnost nastanka požara zmanjša na čim manjšo raven. 

Povzetki zakonodajnih obveznosti izhajajo iz veljavne zakonodaje, predloge obrazcev in primerov, ki so navedeni v priročniku pa smo pripravili na praktičnih primerih. Kljub temu vam priporočamo, da vse ukrepe in potrebno dokumentacijo prilagodite razmeram in stanju v vašem delovnem okolju, ki je specifično in se lahko razlikuje od navedenih primerov. V kolikor o posameznih ukrepih in obveznostih niste prepričani, se posvetujte z vašim zunanjim sodelavcem požarno varnost.

© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.