Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Že veste, da za kurjenje lesnih ostankov ne potrebujete okoljevarstvenega dovoljenja in voditi evidenc o količinah?  V nadaljevanju si lahko preberete več o tem pod kakšnimi pogoji lahko kurite lesne ostanke, nastale pri opravljanju vaše dejavnosti ter kako ravnati z drugimi nastalimi odpadki. Navedene so tudi vse druge okoljske zahteve, ki jih morate izpolniti zaradi nastanka emisij snovi v zrak ter hrupa v okolje, skupaj s potrebnimi obrazci in navodili. 

Povzetki zakonodajnih obveznosti izhajajo iz veljavne zakonodaje, predloge obrazcev in primerov, ki so navedeni v priročniku pa smo pripravili na praktičnih primerih. Kljub temu vam priporočamo, da vse ukrepe in potrebno dokumentacijo prilagodite razmeram in stanju v vašem delovnem okolju, ki je specifično in se lahko razlikuje od navedenih primerov. V kolikor o posameznih ukrepih in obveznostih niste prepričani, se posvetujte z zunanjim sodelavcem za to področje.

© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.