Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Strokovne sekcije pri OZS smo z Uradnim listom RS sklenile dogovor o sodelovanju, na podlagi katerega so obrtnikom in podjetnikom - članom OZS, na voljo informacije o aktualnih javnih naročilih (razpisih). Podatki o aktualnih javnih naročilih so objavljeni na spletni strani Uradnega lista in se osvežujejo enkrat tedensko, po dogovoru ob sredah, saj je v začetku tedna ponavadi objavljenih največ novih razpisov. 

Objavljeni javni razpisi po sklopih dejavnosti:

  1. Živila
  2. Grafika in tisk
  3. Elektro dejavnost
  4. Motorna vozila
  5. Pohištvo
  6. Inštalacije
  7. Gradnja
  8. Cestni prevoz
  9. Čiščenje in sanitarne storitve

Za dostop do javnih razpisov kliknite levo v meni Javni razpisi, ki je brezplačno dostopen le članom OZS.

© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.