Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Na področju varnosti in zdravja pri delu morate izvajati številne obveznosti, novosti pa so se pojavile tudi s sprejetjem in uveljavitvijo nove zakonodaje na tem področju.  

Nekatere obveznosti lahko izpolnite tudi sami s pomočjo osnutkov izdelanih dokumentov, ki smo jih pripravili posebej za vašo dejavnost in do katerih lahko dostopate z geslom. Tako smo na področju varnosti pri delu izdelali različne interne pravilnike za obvladovanje alkohola in prepovedanih drog, psihosocialnih tveganj, osnutke pisnih sporazumov pri delu na skupnem delovišču ter številne druge obvezne dokumente, podrobno pa so popisane tudi vse druge obveznosti, ki jih potrebujete za izpolnjevanje obveznosti na področju varnosti pri delu. 

Povzetki zakonodajnih obveznosti izhajajo iz veljavne zakonodaje, predloge obrazcev in primerov, ki so navedeni v priročniku pa smo pripravili na praktičnih primerih. Kljub temu vam priporočamo, da vse ukrepe in potrebno dokumentacijo prilagodite razmeram in stanju v vašem delovnem okolju, ki je specifično in se lahko razlikuje od navedenih primerov. V kolikor o posameznih ukrepih in obveznostih niste prepričani, se posvetujte z vašim zunanjim sodelavcem za varnost in zdravje pri delu.

© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.