Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Zakonodaja in zanimive povezave

Nadrejen zakon, ki zadeva gradnjo in razlaga osnovne elemente gradbene zakonodaje in postopke je Zakon o graditvi objektov.

Objekti so razvrščeni glede na dejavnosti, ki se v njih odvijajo v Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena.

Objekti so razvrščeni glede na zahtevnost v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Vsi objekti morajo ustrezati gradbenim standardom in zahtevam iz:

Vsi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti v skladu s členom Zakona o graditvi objektov, ki določa vsebino gradbenega dovoljenja (66.člen ZGO-1).

Sestavine projektne dokumentacije so določene v Pravilniku o projektni dokumentaciji

Vpis objektov v uradne evidence ureja Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Zadnja sprememba: 19.08.2015
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.