Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Registracija s.p.

Samostojni podjetniki se registrirajo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni točki VEM. Med vstopne točke, kjer je možno registrirati s.p., spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 570) in vse območne obrtno-podjetniške zbornice. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS1-sp) in s priloženo izjavo lastnika objekta, da dovoljuje registracijo na naslove, v primeru, da samostojni podjetnik ni sam lastnik objekta, podjetnik osebno vloži na VEM točki. Postopek vpisa podjetnika in ustrezni obrazci so dostopni na spletni strani AJPES in na spletni strani Državnega portala e-vem. AJPES ga vpiše v PRS ter izda sklep o vpisu v PRS in določi matično številko. S tem je postopek pridobitve statusa s.p. končan.

Sprememba podatkov v Poslovnem registru

Vsako spremembo podatkov o podjetju, ki zadeva Poslovni register Slovenije (PRS), morate sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe.

s.p. z obrazcem PRS1-sp prijavi tudi vse spremembe (spremembe podatkov, izbris). Prijavo sprememb podatkov v Poslovnem registru ali izbris iz Poslovnega registra podjetnik uredi osebno na VEM točki. Sistem »e-VEM« podatke posreduje AJPES, ki s.p. uredi spremembo in posreduje sklep o spremembi ali sklep o izbrisu.

AJPES pri vpisu v PRS ne zahteva dokazil o izpolnjevanju posebnih pogojev za opravljanje katerekoli dejavnosti. Podatke o s.p. prek sistema »e-VEM« v elektronski obliki prejmejo tudi DURS, OZS in ZZZS.

Večina podjetnikov se registrira na eni izmed vstopnih točk VEM. Podjetnikom predlagamo, da se predhodno naročijo. Podjetnik ki namerava registrirati podjetje na vstopni točki VEM, ne potrebuje predhodno izpolnjevati nobenih obrazcev. Na vstopno točko pride le z osebnim dokumentom in osebno davčno številko ter v kolikor samostojni podjetnik ni lastnik poslovnega objekta še overjeno izjavo lastnika objekta (izjavo lastnika objekta lahko overite na VEM TOČKA ob prisotnosti lastnika objekta, upravni enoti ali pri notarju). Obrazec za vpis podjetja v poslovni register pripravi referent na vstopni točki, podjetnik pa ga le podpiše.

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana je kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 570, e-naslov: alma.ceman@ozs.si

Veliko koristnih informacij, kako ustanoviti podjetje, poslovne oblike podjetij ali s.p. ali d.o.o., kaj je potrebno vedeti pred ustanovitvijo podjetja, ... lahko dobite na Državnem portalu e-vem

Registracija d.o.o. (enoosebne in več-osebne)

Enostavni d.o.o. lahko ustanovite preko e-vem, za kar potrebujete digitalno potrdilo, ali na eni od točk VEM. V obeh primerih je postopek brezplačen.

Postopek ustanovitve enostavne d.o.o. – na VEM TOČKI

 • lahko izvedete za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) in več-osebne d.o.o. (več ustanoviteljev).

Da lahko ustanovitev družbo na VEM TOČKI morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da se vsi vložki plačajo v denarju pred vložitvijo predloga
 • da sprejmete standardno družbeno pogodbo, ki je ni mogoče spreminjati
 • če gre za enoosebno d.o.o. družbenik vodi knjigo sklepov elektronsko.

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, je potreben obisk notarja.

Ko so izpolnjeni vsi ustanovitveni pogoji, se družba v nekaj dneh vpiše v sodni register, ne glede na način registracije (preko e-vem, točke VEM ali notarja).

Ustanovitev enostavne d.o.o. na točki VEM

Na točko VEM morajo priti:

 • vsi družbeniki/ustanovitelji (pri večosebni d.o.o.) in
 • poslovodje (če niso hkrati družbeniki)
 • Če je družbenik pravna oseba, mora na točko VEM priti njegov zastopnik.

POMEMBNO

Vsi ustanovitelji in zastopniki podjetja morajo priti osebno podpisat dokumente na VEM točko v istem dnevu, ker morajo biti vse listine generirane isti dan.

Ob registraciji potrebujete:

1. fizična oseba:

 • osebni dokument
 • davčno številko za fizične osebe/EMŠO
 • delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3)

2. pravna oseba:

 • izpisek iz matičnega registra podjetij za podjetje (kratka verzija)
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov
 • davčno številko za pravne osebe
 • delež v kapitalu* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3)

Na točki VEM potrebujejo naslednje podatke:

 • podatke o ustanoviteljih;
 • podatke o zastopnikih;
 • podatek o popolnem imenu / firmi podjetja;
 • podatek o tem, kje bo naslov podjetja (sedež);
 • podatke o tem, s čim se bo vaše podjetje ukvarjalo (dejavnosti);
 • napoved prihodkov in odhodkov za FURS
 • izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, da soglaša z opravljanjem dejavnosti v svojem prostoru (izjavo potrebujete v primeru, če niste vi ali kateri od vaših družbenikov lastnik poslovnega prostora/ vzorec - Izjava lastnika objekta). Izjavo vam bodo brezplačno overili na kateri koli točki VEM.

Odprtje začasnega/ustanovnega/depozitnega računa

Z dokumentom »Akt o ustanovitvi« vam na banki odprejo začasni račun, na katerega položite ustanovni kapital 7.500 €.

Potrdilo o plačilu osnovnega kapitala

Potrdilo o plačilu osnovnega kapitala prinesete ali pošljite na svojo točko VEM.

Sklep o registraciji

Na sklep o registraciji boste čakali nekaj dni po oddaji vloge na sodišču. Povprečno so vloge rešene v štirih dneh. Davčno številko novega podjetja boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji.

Odprtje poslovnega računa

Ko ste od sodišča prejeli sklep o registraciji, se odpravite na poslovno banko, v kateri ste odprli začasni/ustanovni/depozitni račun (račun, na katerega ste položili osnovni kapital) in ga spremenite v navadni poslovni račun.

Zadnja sprememba: 12.10.2015
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo