Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
PRIROČNIK ZA OPRAVLJANJE LESARSKE DEJAVNOSTI

  

Registracija s.p.

Samostojni podjetniki se registrirajo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, lahko podjetnik vpis v Poslovni register uredi tudi preko SPOT portala ali na kateri koli SPOT točki. Med vstopne točke, kjer je možno registrirati s.p., spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 829) in območne obrtno-podjetniške zbornice. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS1-sp) s priloženo izjavo lastnika objekta, da dovoljuje registracijo na naslov, v primeru, da samostojni podjetnik ni sam lastnik objekta, podjetnik osebno vloži na SPOT točki. Postopek vpisa podjetnika in ustrezni obrazci so dostopni na spletni strani AJPES in na spletni strani Portal SPOT. AJPES podjetnika vpiše v PRS ter izda sklep o vpisu v PRS in določi matično številko. S tem je postopek pridobitve statusa s.p. končan.

Pri številnih dejavnostih mora podjetnik pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti določene pogoje in pridobiti ustrezna dovoljenja. Preverite, ali za opravljanje vaše dejavnosti potrebujete dovoljenje in katere pogoje morate izpolnjevati. Opis dejavnosti in pogoje lahko preverite na SPOT portalu

Sprememba podatkov v Poslovnem registru

Vsako spremembo podatkov o podjetju, ki zadeva Poslovni register Slovenije (PRS), morate sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe.

s.p. z obrazcem PRS1-sp prijavi tudi vse spremembe (spremembe podatkov kot je naslov, naziv, dodatna dejavnost, vpis prokurista ali izbris). Prijavo sprememb podatkov v Poslovnem registru ali izbris iz Poslovnega registra podjetnik uredi osebno na SPOT točki ali preko SPOT portala

Večina podjetnikov se registrira na eni izmed vstopnih točk SPOT. Podjetnikom predlagamo, da se predhodno naročijo. Podjetnik ki namerava registrirati podjetje na točki SPOT, ne potrebuje predhodno izpolnjevati nobenih obrazcev. Na vstopno točko pride le z osebnim dokumentom in osebno davčno številko ter v kolikor samostojni podjetnik ni lastnik na naslovu kjer bo dejavnost registrirana še izjavo lastnika objekta, ki jo dobite tu  (izjavo lastnika objekta lahko overite na SPOT TOČKI ob prisotnosti lastnika objekta, upravni enoti ali pri notarju). Obrazec za vpis podjetja v poslovni register pripravi referent na vstopni točki, podjetnik pa ga le podpiše.

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana je kontaktna oseba gospa Alma Ćeman tel.: 01 58 30 829, e-naslov: alma.ceman@ozs.si

Veliko koristnih informacij dobite začetka poslovanja in ustanovitve podjetja

Ustanovitev gospodarske družbe – d.o.o.  (enoosebne in več-osebne)

Enoosebno d.o.o. lahko ustanovite:

1. Z enostavnim načinom:
 • neposredno prek državnega  SPOT portala z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali

 •   na SPOT točki ali

 •   pri notarju   
   

2. Zahtevnejši način:
 •    pri notarju

Postopek ustanovitve d.o.o. preko portala SPOT ali točke SPOT je brezplačen, pri notarjih pa je strošek postopka ovrednoten z notarsko tarifo.

Ustanovitev enoosebne d.o.o. je enostavna, kadar bo edini družbenik sprejel akt o ustanoviti družbe:

 •   bodisi preko portala SPOT,
 •   bodisi v obliki notarskega zapisa.

Ustanovitev lahko izvede fizična oseba (edini družbenik enoosebne d.o.o., ki jo ustanavlja), ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO) in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • edini družbenik je fizična seba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO) in  ima kvalificirano digitalno potrdilo,
 • edini družbenik sprejme akt ustanovitvi na portalu SPOT,
 • edini družbenik je hkrati edini poslovodja (direktor) družbe,
 • edini družbenik pred vložitvijo predloga za vpis na sodišče vplača celotni osnovni vložek v  denarju (najnižji znesek je 7.500 EUR).

Če se predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne d.o.o. vloži preko oddaljenega dostopa-SPOT portala, aplikacija družbeniku samodejno ponudi elektronsko knjigo sklepov.

Zadnja sprememba: 12.01.2022
© Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo